Drift og administration

Tversted Kraftvarmeværk har en driftsaftale med Bindslev Fjernvarme og en administrationsaftale med Hirtshals Fjernvarme.

KONTAKT OS

Teknisk drift:
Hvis du oplever driftsproblemer med levering af varme og varmt vand fra værket kan du kontakte driftspersonalet fra Bindslev Fjernvarme.

Driftsassistent  
Bo Risager Christensen
Mobiltlf. 20 46 39 92

Driftsassistent
Asbjørn Thomsen
Mobiltlf. 20 16 90 99

Vores driftspersonale er også dine nærmeste rådgivere.
De udfører ikke reparationer på dit anlæg, men

Instruerer i aflæsning af målere
Hjælper med indstilling af anlæg
Giver gode råd om varmeøkonomi
Vejleder i eventuelle fejl i dit anlæg

Et konsulentbesøg er gratis.


Ansvarsfraskrivelse
Uanset at driftspersonalet tilstræber at give tidssvarende og præcise oplysninger kan vejledningen/rådgivningen være behæftet med fejl.

Tversted Kraftvarmeværk fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, der skyldes eller er en følge af brugen af den gratis rådgivning/vejledning som ydes af driftspersonalet fra Bindslev Fjernvarme.


Administration:
Hvis du har spørgsmål til din fjernvarmeopgørelse kan du kontakte administrationspersonalet på Hirtshals Fjernvarme tlf. 98 94 18 22

Du er selvfølgelig også velkommen til at rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

DU ER MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS

KONTAKT OS HER