SOLVARME

På Kraftvarmeværkets generalforsamling onsdag den 19. september 2012 på Tannishus, Tversted fremlagde bestyrelsen forslag til etablering af et solvarmeprojekt. 

Solvarmen forventes at producere ca. 22 % af det årlige varmebehov.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til køb af jord og solvarmeanlæg til gennemførelse af projektet.

De nødvendige tilladelser fra myndighederne forelå i foråret 2013, hvorefter endelige aftaler med entreprenører kunne underskrives.

Opførelsen af anlægget blev påbegyndt i løbet af sommeren 2013 og afsluttet i efteråret med en TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A M B Aindvielsesreception den 19. oktober 2013.Løgtenvej 16, 9881 Bindslev

Solfangerfeltet er på 16 rækker á 20 paneler fra Arcon, i alt 320 paneler svarende til 4.032 m².


Produktion (forventet årsproduktion 1.857 MWh):

 • Oktober 2013         91,3 MWh
 • November 2013     20,2 MWh
 • December 2013       1,5 MWh
 • Januar 2014             0,8 MWh
 • Februar 2014         31,6 MWh
 • Marts 2014           171,6 MWh
 • April 2014             287,0 MWh
 • Maj 2014              346,4 MWh
 • Juni 2014             375,8 MWh
 • Juli 2014              389,8 MWh
 • August 2014        263,6 MWh
 • September 2014  251,9 MWh
 • Oktober 2014         65,6 MWh
 • November 2014       8,6 MWh
 • December 2014       2,0 MWh
 • Januar 2015             7,3 MWh
 • Februar 2015          31,6 MWh
 • Marts 2015            182,1MWh
 • April 2015             371,4 MWh
 • Maj 2015               293,7 MWh
 • Juni 2015              385,9 MWh
 • Juli 2015               362,5 MWh
 • August 2015         351,3 MWh
 • September 2015   236,1 MWh
 • Oktober 2015        109,8 MWh
 • November 2015      10,0 MWh
 • December 2015        1,9 MWh
 • Januar 2016              7,7 MWh
 • Februar 2016           80,8 MWh
 • Marts 2016            148,0 MWh
 • April 2016              253,8 MWh
 • Maj 2016               365,9 MWh
 • Juni 2016              315,0 MWh
 • Juli 2016               333,2 MWh
 • August 2016         291,8 MWh
 • September 2016   212,4 MWh
 • Oktober 2016          69,4 MWh
 • November 2016      13,0 MWh
 • December 2016        3,3 MWh
 • Januar 2017              3,2 MWh
 • Februar 2017           49,9 MWh
 • Marts 2017             137,9 MWh
 • April 2017               309,9 MWh
 • Maj 2017                360,2 MWh
 • Juni 2017               307,0 MWh
 • Juli 2017                 325,6 MWh
 • August 2017           235,9MWh
 • September 2017     137,7 MWh
 • Oktober 2017           92,0 MWh
 • November 2017       27,0 MWh
 • December 2017         1,4 MWh
 • Januar 2018              6,3 MWh
 • Februar 2018           38,2 MWh
 • Marts 2018             147,7 MWh
 • April 2018               260,8 MWh
 • Maj 2018                452,9 MWh
 • Juni 2018               402,6 MWh
 • Juli 2018                444,3 MWh
 • August 2018          251,0 MWh

DU ER MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS

KONTAKT OS HER